Kyrklig vigsel inte en fråga för staten

Statsminister Stefan Löfven har i en intervju i Kyrkans tidning meddelat sin åsikt att det ska vara obligatoriskt för prästerna i kyrkan att viga samkönade par. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor tycker inte att det är statsministerns uppgift att uttala sig i frågan. Enligt Expressen säger hon:

[…] det är det bra att staten och kyrkan är åtskiljda [sic] i Sverige – men då bör den rågången hållas.

– Jag tycker att samkönade par ska kunna gifta sig men jag anser inte att jag som politiker ska säga åt folk hur de ska tro och tolka sin trosskrift […]

Denna diskussion borde vi kunna besparas i Sverige, ett av världens mest sekulariserade länder, om vi gjorde allvar av att hålla den rågång mellan världsligt och kyrkligt som Busch Thor efterfrågar.

Jag brukar inte sälla mig till Kristdemokraternas anhängare av det enkla skälet att jag inte låter religiösa spörsmål vägleda mig i mina politiska ställningstaganden. I det här fallet håller jag emellertid med Busch Thor fullständigt. Jag önskar mig ett samhälle där en, enligt egen utsago, icke-troende regeringschef inte har någon anledning att ta upp frågan om hur ett enskilt trossamfunds företrädare agerar vid utförandet av sakramenten inom sin tro.

I och med att vi har religionsfrihet i Sverige och att  kyrka och stat är åtskilda finns det ingen anledning att religiösa samfund ska befatta sig med myndighetsutövning eller statens företrädare med religiösa riter. I många länder skiljer man på det juridiska äktenskapet och på religiösa vigselceremonier. Den ordningen är den enda som hindrar den här typen av absurda situationer där vi behöver genomlida en debatt där en icke-troende statsminister funderar på teologiska frågor ur ett partipolitiskt perspektiv.

När våra riksdagspolitiker sent om sider kom fram till att det var orimligt att kyrka och stat skulle vara sammanvävda orkade man inte riktigt utföra skilsmässan fullt ut. Kyrkan fick i större delen av landet fortsatt ansvar för begravningsverksamheten och fortsätta hämta in medlemsavgift via skattsedeln. Dessutom behöll de vigselrätten, det vill säga att enligt lag utföra den juridiska föreningen av två personer. Därmed åtog de sig en myndighetsutövning under lag.

För att det inte skulle bli orättvist mot andra samfund fick även vissa av dessa, men inte alla, samma möjligheter (bortsett från begravningsverksamheten). Det är upp till Kammarkollegiet att bestämma om en sammanslutning är ett trossamfund i lagens mening och om det ska få vigselrätt med mera. För vigselrätt krävs att samfundet tillämpar den svenska lagens vigselbestämmelser.

För varje tänkande människa, hur många dessa nu kan vara, måste det ju vara fullständigt uppenbart hur absurd denna ordning är. Inte minst då det som nu visar sig att inte ens ”folkkyrkan” Svenska kyrkan kan uppnå enighet bland sina företrädare hur man ska förhålla sig till samkönade äktenskap när sådana i god demokratisk ordning har beslutats och gjorts till lag i landet.

Av naturliga skäl avhåller jag mig från att ha någon åsikt i inomreligiösa spörsmål. Min uppfattning kring någon guds eventuella syn på äktenskapet i allmänhet och samkönade sådana i synnerhet kan sammanfattas i:

a) det finns sannolikt ingen gud

b) om gud finns är det tveksamt om den bryr sig om äktenskap

c) om gud bryr sig om äktenskap är det tveksamt om vi kommer att få någon slutgiltig kunskap om gudens åsikt i frågan

d) oavsett ovanstående återstår det att avgöra om gudens åsikt i frågan ska tillmätas någon betydelse

För den som avviker från min syn i någon eller flera av ovanstående punkter finns det ett otal organiserade och icke-organiserade religiösa rörelser, var och en med sina teologer, som det står dem fritt att ansluta sig till för att i god ordning reda ut frågan om äktenskap och sedan ordna med riter och sakrament efter hur man uppfattar att guden önskar att dessa ska ordnas. Detta är rimligen inte en fråga för regeringschefer, statliga myndigheter eller andra organ som har till uppgift att representera allmänheten där en multitud av övertygelser och trosuppfattningar i dessa frågor kan förekomma.

Det faktum att de politiska partierna i Sverige i Svenska kyrkans organ kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte haft en extra politisk arena där de kunnat agera och därmed även poster för sina partigängare har sannolikt bidragit till oviljan att låta Svenska kyrkan bli ett religiöst samfund i mängden att syssla med kyrkliga angelägenheter och låta de världsliga åtagandena vara en fråga för världsliga myndigheter.

En from (pun intended) förhoppning från min sida är att när nu den högsta företrädaren för det kyrkosammaste av våra riksdagspartier, låt vara ett av de opinionssvagaste av de samma, kommer ut och säger att det är dags att separera det av staten sanktionerade juridiska äktenskapet och det av en eventuell gud instiftade sakramentet så är tiden slutligen inne för en sådan reform.

Den som vill gifta sig i enlighet med Sveriges rikes lag ska göra det inför en av staten utsedd lämplig opartisk myndighetsutövare, till exempel en domare, i enlighet med lagens bokstav och utan att någon skillnad görs avseende de diskrimineringsgrunder som anges i Regeringsformen 2 §kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person. Sedan står det envar fritt att själv välja att utföra eventuella religiösa eller icke-religiösa ceremonier efter egen tro och smak med hjälp av präster eller andra vars människosyn och övertygelser stämmer med deras egen.

Låt Svenska kyrkan, liksom övriga religiösa samfund, själva grunna över de teologiska överväganden som de finner nödvändiga kring sådana frågor som vem som får vigas i äktenskap inför deras gud utan att behöva ta hänsyn till världsliga lagar och politiker. Inför lagen ska vi alla stå lika och inför eventuell gud får var och en stå som den själv vill.

Och låt kyrkorna samla in sina medlemsavgifter på normalt sätt och inte via skattsedeln.

Henrik Gustafsson

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s